Instalaţii de incendiu

Potrivit reglementărilor tehnice și normative, construcţiile și instalaţiile tehnologice se echipează cu sisteme, instalaţii, dispozitive, aparate și alte mijloace de prevenire, respectiv de stingere a incendiilor, în scopul creșterii eficienţei activităţii de protecţie a personalului, bunurilor și chiar a mediului, de posibilele efecte ale incendiilor.

Protecţia împotriva incendiilor este însă o problemă complexă, analizată constant în vederea perfecţionării. Deși variantele de soluţionare sunt diferite pe plan internaţional, sunt recunoscute ca elemente de bază trei categorii principale:

Compania Uniterm vă poate asigura montarea unor sisteme moderne de protecţie împotriva incendiilor, în conformitate cu normele și standardele europene, soluţii care se dovedesc a fi eficiente și din punct de vedere a capitalului investit:


Instalații de incendiu

Compania Uniterm vă poate asigura montarea unor sisteme moderne de protecție împotriva incendiilor...

Instalații termice

În cadrul acestui sector, aflat în continuă dezvoltare datorită materialelor...

Instalații de irigare

În condiţiile schimbărilor climatice actuale, nevoia controlării volumelor de apă prin sisteme de irigaţii automatizate...